علی کریمی عکسی از خودش در کنار محمود خوردبین منتشر کرد ؛ پارس فوتبال - خوب خوان