لیگ قهرمانان ؛ حاشیه های پیروزی سرخابی های پایتخت در لیگ قهرمانان ؛ پارس فوتبال - خوب خوان