عکس ؛ پست اینستاگرامی " مجتبی جباری " برای ساموئل - پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball - خوب خوان