عکس ؛ پست معنادار ستاره پیشین " پرسپولیس " در اینستاگرام - پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball - خوب خوان