امیر قلعه نویی به مناسبت درگذشت ساموئل پیام فرستاد ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان