زلاتان ابراهیموویچ ؛ کلیپی از ضربه ایستگاهی زیبا و نافرجام زلاتان ابراهیموویچ ؛ پارس فوتبال - خوب خوان