جی لوید ساموئل ؛ تصویری از جی لوید ساموئل در کنار همسرش در توباگو - خوب خوان