جواد نکونام پست جدیدی به یاد ساموئل در اینستاگرام خود منتشر کرد ؛ پارس فوتبال - خوب خوان