درخواست قلعه‌نویی از سران ذوب آهن برای ماندن : تخصیص بودجه‌ای کافی و مناسب به باشگاه - خوب خوان