اینتر از طرح پیراهن های فصل آینده 2018/2019 خود رونمایی کرد - خوب خوان