انصاری فرد در جمع 10 شیک پوش جام جهانی 2018 روسیه ؛ پارس فوتبال - خوب خوان