مهدی مهدوی‌کیا و رونمایی از نیما شکوهی پدیده سیستانی جدید تیمش ؛ پارس فوتبال - خوب خوان