بوناونتورا در تور یوونتوس ؛ ستاره میلان در یک قدمی پیوستن به یوونتوس - خوب خوان