حسین سهیل: خلفان بازی با سرخپوشان پایتخت را از دست داد ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان