رئال مادرید به دنبال فروش بیل برای تامین بخشی از هزینه خرید نیمار می باشد - خوب خوان