مورینیو: رونی عملکرد تمام‌عیاری در فوتبال انگلستان داشت ؛ پارس فوتبال - خوب خوان