امید سینگ بازیکن پارس جنوبی: مشکلات مالی برطرف نشود، بازیکنان از تیم می روند - خوب خوان