سعید فتاحی : دنبال راهکاری هستیم تا مشکل استقلالی ها را برطرف کنیم ؛ پارس فوتبال - خوب خوان