مهناز حسین‌زاده : مهم‌ترین عامل موفقیت تیم همدلی بود ؛ خبرگزاری فوتبال ایران - خوب خوان