سیدصالح مصطفوی : استقلال نمی خواست عقب نشینی کند ولی العین خودش را به حریف تحمیل کرد - خوب خوان