اینیستا به جدال حساس بارسلونا - چلسی می رسد؟ ؛ آخرین وضعیت مصدومیت اینیستا - خوب خوان