باشگاه پرسپولیس به پدر شهیدان اسماعیلی ادای احترام کرد ؛ پارس فوتبال - خوب خوان