تراکتورسازی تبریز ؛ عکس ؛ دستگیری دو دختر هوادار تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام - خوب خوان