محمد شعبان خمسه : در یک هفته باقی‌مانده تا بازی برگشت روی نقاط ضعف کار خواهیم کرد - خوب خوان