دربی ؛ اظهارات مصطفی مدبرپیرامون بلیت فروشی بازی های پرسپولیس و استقلال - خوب خوان