مشکل مدافع کروات نفت حل شد و او الان در هتل مناسب اقامت دارد - خوب خوان