استقلال- ذوب‌آهن، از کیک اند راش تا جنجال داوری! - خوب خوان