فوق العاده‌ترین پرتاب اوت تاریخ جام جهانی - خوب خوان