گل‌محمدی: با تمرکز روی جوان‌ها، ریخت و پاش نمی‌کنیم - خوب خوان