توصیه جالب مورینیو به مدیران رئال در مورد رونالدو - خوب خوان