حواله خودرو، هدیه رییس جمهور به ملی‌پوشان - خوب خوان