اشتیلیکه و ژاوی علیه قهرمانی سرخابی‌ها در آسیا - خوب خوان