بلیت فروشی دیدار سرخابی‌ها برعهده باشگاه است - خوب خوان