موضع مشترک سرمربیان کروات با کارلوس کی‌روش - خوب خوان