تور عاشقانه‌های «فرزاد فرزین» در ونکوور و تورنتو برگزار می‌شود - خوب خوان