مکان برگزاری اولین کنسرت‌ خیابانی مشخص شد | موسیقی ایرانیان - خوب خوان