امروز: دوشنبه 30 مرداد 96
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

فرهنگ

جنگ و صلح واژگان

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

شمار واژگان در محاورات روزمره بین 400 تا 800 واژه است و در عرصه‌ی آنلاین، به برکت وجود توئیتر و نظایر آن، این مقدار به 200 واژه کاهش یافته…

گلوله برفی نوشته‌ی زهرا مهدوی

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

پدر عمامه‌اش را پرت کرد گوشه‌ای. نرم گفت «دختر جان، من که نمی‌توانم عمامه‌ام را زیر بغل بزنم و بروم توی خیابان، جاربزنم که آی مَردُم، من…

ترس از مرگ الدنگ!

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

مرگ و ترس از مرگ جان‌دارترین عنصر حاضر در زندگی ماست، که هرازگاه بی‌خبر درمی‌زند و فزرتم را قمصور…

ای مرگ الدنگ!

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

مرگ جان‌دارترین عنصر حاضر در زندگی من است، که هرازگاه بی‌خبر درمی‌زند و فزرتم را قمصور…

درست و نادرست در رسم‌الخط

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

بارها نوویراستاران دربارۀ رسم‌الخط کلمات می‌پرسند که مثلاً کتابخانه درست است یا کتاب‌خانه؟ موضوع این یادداشت همین کلمۀ «درست» است که نابجا…

شکایت‌نامه‌ی سهراب شهید ثالث

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

این یادداشت با عنوان نظام سرطانی قرار بود در پرونده‌ی ویژه‌ی سهراب شهید ثالث در مجله‌ی فیلم منتشر شود که متأسفانه از نسخه‌ی چاپی این مجله بیرون کشیده…