امروز: یکشنبه 30 مهر 96
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

فرهنگ

سرزمین مأمورهای مخفی

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

کتاب سرزمین مأمورهای مخفی روایتگر داستان‌هایی از پشت دیوار برلین است، که به 13 زبان و در 70 کشور منتشر شده و اکنون ترجمه‌ی فارسی آن هم به بازار آمده…

جنگ و صلح واژگان

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

شمار واژگان در محاورات روزمره بین 400 تا 800 واژه است و در عرصه‌ی آنلاین، به برکت وجود توئیتر و نظایر آن، این مقدار به 200 واژه کاهش یافته…

گلوله برفی نوشته‌ی زهرا مهدوی

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

پدر عمامه‌اش را پرت کرد گوشه‌ای. نرم گفت «دختر جان، من که نمی‌توانم عمامه‌ام را زیر بغل بزنم و بروم توی خیابان، جاربزنم که آی مَردُم، من…

ترس از مرگ الدنگ!

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

مرگ و ترس از مرگ جان‌دارترین عنصر حاضر در زندگی ماست، که هرازگاه بی‌خبر درمی‌زند و فزرتم را قمصور…

ای مرگ الدنگ!

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

مرگ جان‌دارترین عنصر حاضر در زندگی من است، که هرازگاه بی‌خبر درمی‌زند و فزرتم را قمصور…