امروز: سه شنبه 10 اسفند 95
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

فرهنگ

همنوا با مرغ سحر؛ دهخدا

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

چه می‌دانیم از روزگاری چنان سهمگین و پرمصیبت و پرتبعید و پردربه‌دری که بر دهخدا گذشت تا پسِ آن همه کار و کارزار گردن‌شکن سیاسی بنشیند روی زمین و بپردازد…

کیوریتور یا هنرگردان؟

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

شکل ناهنجار فارسی‌نویسی شده‌ی کیوریتور (هنرگردان) چنان آزارنده است که سهل‌انگارترین کاربران اهل هنر هم از نوشتن آن سر باز…

مزخرف لایَتَچَسبَک!

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

واژه‌ها و اصطلاحات بسیاری در زبان فارسی هست که رگ و ریشه‌ی عربی دارند، ولی همه‌ی آن‌ها در همان معنای عربی به کار نمی‌روند. مثل تردید، دخالت،…

سه کتاب دیگر محمدحسن شهسواری

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

اوائل دی‌ماه 95، محمدحسن شهسواری از تجدید چاپ سه رمان پاگرد، شب ممکن و وقتی دلی خبر داد. اکنون سه کتاب دیگر او منتشر شده و چند کلمه‌ای درباره‌شان نوشته…

دلیل بدنامی قاضی دیوان بلخ

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

با آن همه بزرگان و آبادانی‌ها که در این شهر بوده، در کدامین روزگار، داوران دیوان بلخ و کلانتران کوی و برزن‌ها دست به ستم‌کاری گشودند که بلخ را بدنام…

پیامبری به نام کیهان کلهر

- دسته: فرهنگ - منبع: خوابگرد

پردگیان باغ سکوت غافلگیری بسیار دارد. از همایون‌نوازی کیهان کلهر تا خواندن خودش. اما غافلگیری اصلی در پایان همین ترانه‌ی محزون رخ…