چرا هر چهره‌ای دچار مسأله می‌شود، سر از برنامه رشیدپور درمی‌آورد؟! - خوب خوان