ایبنا - دژاکام: معلمان سینما نمایشنامه خواندن را بد می‌دانند - خوب خوان