امروز: سه شنبه 4 اردیبهشت 97
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

جستجو

گزیده‌های ترجمان در سال 1395؛ علم

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همه در تکاپوی استقبال از سال نو هستند. ما نیز به رسم هر سال با «بهارنامۀ 1396» با شما هستیم. در این بهارنامه گزیده‌ای…

گزیده‌های ترجمان در سال 1395؛ حقوق

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همه در تکاپوی استقبال از سال نو هستند. ما نیز به رسم هر سال با «بهارنامۀ 1396» با شما هستیم. در این بهارنامه گزیده‌ای…

نمایش گزیده‌ای از فیلم‌های کوتاه کن 2016 در جشنواره فیلم‌های 100 ثانیه‌ای

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

گزیده‌ای از فیلم‌های کوتاه جشنواره کن 2016 در یازدهمین جشنواره فیلم‌های 100 ثانیه‌ای که طی روزهای چهارم تا ششم اسفندماه سالجاری در تهران و در پردیس…