امروز: دوشنبه 25 تير 97
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

جستجو

دستور زبان جهاني اخلاق

- دسته: فرهنگ - منبع: آوانگارد

عواطف در جانوران اجتماعی، چه اهلی و چه وحشی، زیربنای بسیاری از امور روزمره زندگی است. صعود نیازمند انگیزه، خطر کردن و خصومت‌ورزیدن است در حالی که حفظ وضع موجود در…

شیر زخمی در محاصره کفتار ها

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

میمون - بابون - شیر - پلنگ - یوز - یوزپلنگ - زرافه - کفتار - سگ - سگ وحشی - حیات وحش - ماهی - عقاب - روباه - خرگوش - گراز - کل یالدر - گوزن - اسب آبی - تمساح - کروکودیل…

عقاب در شکار بزغاله سفید

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

میمون - بابون - شیر - پلنگ - یوز - یوزپلنگ - زرافه - کفتار - سگ - سگ وحشی - حیات وحش - ماهی - عقاب - روباه - خرگوش - گراز - کل یالدر - گوزن - اسب آبی - تمساح - کروکودیل…

پلنگ و توله اش در مقابل شغال

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

میمون - بابون - شیر - پلنگ - یوز - یوزپلنگ - زرافه - کفتار - سگ - سگ وحشی - حیات وحش - ماهی - عقاب - روباه - خرگوش - گراز - کل یالدر - گوزن - اسب آبی - تمساح - کروکودیل…

سگ های وحشی و رودررویی با گراز

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

میمون - بابون - شیر - پلنگ - یوز - یوزپلنگ - زرافه - کفتار - سگ - سگ وحشی - حیات وحش - ماهی - عقاب - روباه - خرگوش - گراز - کل یالدر - گوزن - اسب آبی - تمساح - کروکودیل…

40 شغال در شکار 1 سیل ( فک)

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

میمون - بابون - شیر - پلنگ - یوز - یوزپلنگ - زرافه - کفتار - سگ - سگ وحشی - حیات وحش - ماهی - عقاب - روباه - خرگوش - گراز - کل یالدر - گوزن - اسب آبی - تمساح - کروکودیل…

حمله مرگبار گراز وحشی به توله چیتا

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

میزان مرگ و میر بسیاری از این یوزپلنگ ها، به شیر ها نسبت داده شده است. البته شکارچیان دیگری همچون کفتار ها،بابونها، و پرندگان شکاری نیز سهمی در این کشتارها…

حمله سگ های وحشی به کفتار تنها

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

کفتارهای خال دار در زیستگاه های متنوعی از جمله مناطق نیمه بیابانی، ساوانا، بیشه ها و درخت زارها و حتی مناطق کوهستانی زندگی می کنند…

عجب ترین چیز دنیا پرواز کردن شتر !!!

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

حیوانات وحشی جفت گیری فیلم حیوانات وحشی جهان حیوانات وحشی افریقا حیوانات وحشی ایران فیلم جفت گیری حیوانات با انسان اسامی حیوانات وحشی حیوانات اهلی حیوانات وحشی…