امروز: دوشنبه 4 تير 97
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

جستجو

پروانه نمایش 3 فیلم سینمایی صادر شد

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

پروانه نمایش 3 فیلم سینمایی از سوی سازمان سینمایی صادر شد. به گزارش رسیده، شورای پروانه نمایش در جلسه چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه که با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد،…

«اکسیدان» در شبکه نمایش خانگی

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

فیلم سینمایی «اکسیدان» همراه با پشت صحنه فیلم به شبکه نمایش خانگی آمد. به گزارش رسیده، فیلم سینمایی «اکسیدان» به نویسندگی وکارگردانی حامد محمدی و…

فیلم «هت تریک» پروانه نمایش گرفت

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، شورای پروانه نمایش در جلسه 8 آذر که با حضور…

صدور پروانه نمایش سه فیلم

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای 3 فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، شورای پروانه نمایش در جلسه 18 مرداد که با…

پروانه نمایش «اکسیدان» صادر شد

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

پروانه نمایش تازه ترین اثر سینمایی حامد محمدی صادر شد. به گزارش روابط عمومی این فیلم سینمایی،پروانه نمایش «اکسیدان»به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه…

35 پروانه برای اجرای نمایش های کمدی در فروردین 96 صادر شد

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، محسن امیری مسئول کارگروه تئاترکمدی تهران در شورای ارزشیابی و نظارت تصریح کرد: تاکنون حدود 35 پروانه اجرای تئاتر کمدی برای…

«در سکوت» مجوز نمایش گرفت

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ، شورای پروانه نمایش در جلسه 22آبان که با حضور اکثریت اعضای…

صدور مجوز نمایش برای 2 فیلم

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای 2 فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ، شورای پروانه نمایش در جلسه 12آبان که با حضور اکثریت اعضای…

صدور مجوز نمایش برای 2 فیلم

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای 2 فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ، شورای پروانه نمایش در جلسه 5 آبان که با حضور اکثریت اعضای…

صدور مجوز نمایش برای 2 فیلم

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای 2 فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ، شورای پروانه نمایش در جلسه 14مهر که با حضور اکثریت اعضای شورای…

به فیلم اسعدیان مجوز نمایش دادند

- دسته: فرهنگ - منبع: بانی فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ، شورای پروانه نمایش در جلسه 14مهر که با حضور اکثریت اعضای…