امروز: پنجشنبه 29 شهریور 97
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

جستجو

گزارش از یک ویترین

- دسته: فرهنگ - منبع: ایبنا

آفتاب زمستانی روی قایق چوبی افتاده است و قایق کوچک چوبی میان ویترین کتاب‌فروشی رها شده است، بر تپه‌ کوچکی از خاک‌ها، داستان ویترین کتاب‌فروشی افق…