فیلم کامل سخنان دکتر احمدی نژاد روی پله های دادگاه - جستجو - خوب خوان
امروز: پنجشنبه 25 مرداد 97
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

جستجو

احمدی نژاد محشری از تناقض

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

«احمدی نژاد محشری از تناقض است، از یکسو طرفدار مرتضوی، بدنام ترین چهره قضایی سه دهه اخیر است و از طرف دیگر مدافع آزادی» سخنان مصطفی تاجزاده را…

توضیحاتی درباره ثبت نام امروز...

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

توضیحاتی درباره ثبت نام امروز: - دکتر احمدی نژاد با انتخاب آقای بقایی به صحنه مدیریت کشور باز می گردد - فردی غیر از آقای بقایی از طرف دکتر احمدی نژاد در انتخابات حضور…

ماجرای ترور احمدی نژاد از زبان ریگی

- دسته: ویدئو - منبع: آپارات

مستند اعترافات شرور؛ ماجرای ترور احمدی نژاد از زبان ریگی (فیلم) عبدالمالک ریگی، تروریست شرق کشور در بخشی از اعترافات خود از چگونگی برنامه ریزی برای ترور محمود احمدی نژاد…