مایکروسافت به اولین کمپانی یک تریلیون دلاری تاریخ تبدیل می‌شود - خوب خوان