تصاویری از ماویک 2، پهپاد جدید دی جی آی منتشر شد - خوب خوان