پوشش زنده زومیت از رویداد آنلاین سامسونگ، امروز ساعت 19:30 - خوب خوان