نیسان GT-R 50 در 50 دستگاه با قیمت میلیون دلاری تولید خواهد شد - خوب خوان