نیکی کریمی: پروژه‌های ال‌جی با اهداف سازمان ملل هم‌راستا است - خوب خوان