ارزش بازار اپلیکیشن ها سال 2021 به 6.3 تریلیون دلار می‌رسد - خوب خوان